หน้าหลัก

     

     เว็บไซต์นี้..ผมได้นำเนื้อหาต่าง ๆ ที่สำคัญของการฝึกทำโครงงานคุณธรรม ของโครงการเรียนคุณธรรม (มูลนิธิยุวสถิรคุณและ สพฐ) ที่ผมเป็นวิทยากรอบรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ทั้งคุณครู (10 รุ่น)  และนักเรียนแกนนำ (3 รุ่น)...ทั้งในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ผมได้สรุปเนื้อหาไว้ให้ทุกท่านได้ใช้ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมหลังจากที่เสร็จสิ้นการอบรมแล้ว เผื่อได้นำไปใช้ขยายผลต่อไปที่โรงเรียน....ครับ....

ปล.  ขอขอบคุณข้อมูลและเนื้อหาจากเอกสารต่าง ๆ 
ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
และโครงการโรงเรียนคุณธรรม  ของโรงเรียนสังกัด อปท.ครับ
***********************************************
(ด้วยรัก...จากใจ.....)
"ครูบอย"
(เราจะร่วมกันสร้างคนดี...ให้แก่บ้านเมือง)