ใบประกาศและโล่เกียรติคุณโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

       หน้านี้ผมได้รวบรวมใบประกาศ โล่เกียรติคุณ เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และหนังสือขอบคุณของการเป็นวิทยากรโครงการโรงเรียนคุณธรรมบางส่วนมาไว้ครับ 
**********************************************************


**********************************************************

**********************************************************