ใบประกาศโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

       หน้านี้ผมได้รวบวรวมใบประกาศเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และหนังสือขอบคุณของการเป็นวิทยากรโครงการโรงเรียนคุณธรรมบางส่วนมาไว้ครับ 


**********************************************************


**********************************************************

**********************************************************