หน้าหลัก

 
    
     เว็บไซต์นี้..ผมได้นำเนื้อหาต่าง ๆ ที่สำคัญของการฝึกทำโครงงานคุณธรรม ของโครงการเรียนคุณธรรม (มูลนิธิยุวสถิรคุณและ สพฐ) ที่ผมเป็นวิทยากรอบรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ทั้งคุณครู (10 รุ่น)  และนักเรียนแกนนำ (3 รุ่น)...ผมได้สรุปเนื้อหาไว้ให้ทุกท่านได้ใช้ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมหลังจากที่เสร็จสิ้นการอบรมแล้ว เผื่อได้นำไปใช้ขยายผลต่อไปที่โรงเรียน....ครับ....

ปล.  ขอขอบคุณข้อมูลและเนื้อหาจากเอกสารต่าง ๆ ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณครับ
***********************************************
(ด้วยรัก...จากใจ.....)
ครูบอย
(เราจะร่วมกันสร้างคนดี...ให้แก่บ้านเมือง)