หน้าหลัก

     

     เว็บไซต์นี้..ผมได้นำเนื้อหาต่าง ๆ ที่สำคัญของการฝึกทำโครงงานคุณธรรม ของโครงการเรียนคุณธรรม (มูลนิธิยุวสถิรคุณและ สพฐ) ที่ผมเป็นวิทยากรอบรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ทั้งคุณครู (10 รุ่น)  และนักเรียนแกนนำ (3 รุ่น)...ทั้งในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ผมได้สรุปเนื้อหาไว้ให้ทุกท่านได้ใช้ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมหลังจากที่เสร็จสิ้นการอบรมแล้ว เผื่อได้นำไปใช้ขยายผลต่อไปที่โรงเรียน....ครับ....

ปล.  ขอขอบคุณข้อมูลและเนื้อหาจากเอกสารต่าง ๆ 
ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
และโครงการโรงเรียนคุณธรรม  ของโรงเรียนสังกัด อปท.ครับ
***********************************************
(ด้วยรัก...จากใจ.....)
"ครูบอย"
(เราจะร่วมกันสร้างคนดี...ให้แก่บ้านเมือง)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

โครงงานคุณธรรม  “Jigsaw  Chorus

******************************************************************

******************************************************************


******************************************************************

******************************************************************


******************************************************************

******************************************************************


******************************************************************
******************************************************************
         1. ทฤษฎีดนตรีสากลง่าย ๆ  กับครูบอย  ......  ขอให้เด็กๆวงขับขานประสานเสียงได้เข้าไปศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล เพื่อเป็นพื้นฐานของการขับร้องประสานเสียง ได้ที่เว็บไซต์  ...>>ทฤษฎีดนตรี By ครูบอย<<...

         2. การฝึกปฏิบัติวิธีการร้องเพลงประสานเสียงให้ถูกวิธี ...  ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหาตาม  ลิ้งก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ ... <<Clicks>>...  

        3. โน้ตเพลงประสานเสียง "เพลงเสียงแคน" ...>>Clicks<<... 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ผลที่เกิดจากการดำเนินโครงงานคุณธรรม "จิ๊กซอว์  คอรัส"  
.... >>Click<<...

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
.... ภาพกิจกรรมการจัดทำโครงงานคุณธรรม Jigsaw Chorus ....