8. เนื้อหาอบรมโรงเรียนคุณธรรมและตัวอย่างโครงงานคุณธรรม (ครูและนักเรียน)

คู่มือเนื้อหาที่ใช้ประกอบการอบรมโรงเรียนคุณธรรม ตัวอย่างโครงงานคุณธรรม ที่ผมใช้ในการอบรมครูและนักเรียน ของ สพป.สระบุรี เขต 2 เรานะคับ ผมได้รวบรวมเนื้อหามารวมไว้ในเพจเดียวกันแล้วนะครับ เพื่อที่จะง่ายต่อการดาวน์โหลดไปศึกษาเพิ่มเติม และเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ของ สพป.สระบุรี 2 เพื่อร่วมกันเดินไปสู่ความสำเร็จในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  3493k v. 1 Dec 12, 2018, 7:20 AM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  1530k v. 1 Dec 12, 2018, 7:20 AM admin wattaopoon
ĉ
View Download
  71k v. 1 Jun 19, 2018, 9:52 AM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  26k v. 1 Jun 19, 2018, 9:52 AM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  186k v. 1 Jun 19, 2018, 9:52 AM admin wattaopoon
ĉ
View Download
  66k v. 1 Jul 11, 2018, 7:16 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  81k v. 1 Jul 11, 2018, 7:20 PM admin wattaopoon
ĉ
View Download
  93k v. 2 Jul 11, 2018, 7:16 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  1261k v. 1 Sep 10, 2017, 7:34 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  280k v. 1 Sep 14, 2017, 5:14 AM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  326k v. 1 Aug 31, 2017, 8:59 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  314k v. 4 Jul 12, 2018, 10:22 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  737k v. 1 Sep 10, 2017, 7:34 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  318k v. 2 Sep 10, 2017, 7:41 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  458k v. 1 Dec 12, 2018, 7:18 AM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  342k v. 1 Jul 11, 2018, 10:21 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  6518k v. 1 Aug 31, 2017, 9:00 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  398k v. 1 Aug 31, 2017, 9:00 PM admin wattaopoon
ĉ
View Download
  132k v. 2 Jul 11, 2018, 7:16 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  209k v. 1 Jul 11, 2018, 7:16 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  285k v. 1 Jul 15, 2018, 8:09 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  266k v. 1 Jun 19, 2017, 10:35 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  439k v. 1 Jun 19, 2018, 9:52 AM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  455k v. 1 Jul 11, 2018, 7:16 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  1080k v. 1 Jun 19, 2017, 10:35 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  1662k v. 1 Jun 19, 2017, 10:34 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  8300k v. 1 Jul 11, 2018, 7:17 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  8583k v. 1 Jul 11, 2018, 7:17 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  1274k v. 1 Jun 7, 2018, 9:57 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  1240k v. 1 Jun 19, 2018, 9:52 AM admin wattaopoon
ċ

View
  Nov 2, 2018, 9:40 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  1034k v. 1 Jul 11, 2018, 7:20 PM admin wattaopoon
ċ

View
  Nov 2, 2018, 9:32 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  455k v. 1 Jul 11, 2018, 7:17 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  178k v. 1 Jul 11, 2018, 7:17 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  126k v. 1 Jul 11, 2018, 7:21 PM admin wattaopoon
ċ

View
  Nov 2, 2018, 9:28 PM admin wattaopoon