8. เนื้อหาอบรมโรงเรียนคุณธรรมและตัวอย่างโครงงานคุณธรรม (ครูและนักเรียน)

คู่มือเนื้อหาที่ใช้ประกอบการอบรมโรงเรียนคุณธรรม ตัวอย่างโครงงานคุณธรรม ที่ผมใช้ในการอบรมครูและนักเรียน ของ สพป.สระบุรี เขต 2 เรานะคับ ผมได้รวบรวมเนื้อหามารวมไว้ในเพจเดียวกันแล้วนะครับ เพื่อที่จะง่ายต่อการดาวน์โหลดไปศึกษาเพิ่มเติม และเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ของ สพป.สระบุรี 2 เพื่อร่วมกันเดินไปสู่ความสำเร็จในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  1261k v. 1 Sep 10, 2017, 7:34 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  280k v. 1 Sep 14, 2017, 5:14 AM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  326k v. 1 Aug 31, 2017, 8:59 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  737k v. 1 Sep 10, 2017, 7:34 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  318k v. 2 Sep 10, 2017, 7:41 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  6518k v. 1 Aug 31, 2017, 9:00 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  398k v. 1 Aug 31, 2017, 9:00 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  266k v. 1 Jun 19, 2017, 10:35 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  1080k v. 1 Jun 19, 2017, 10:35 PM admin wattaopoon
Ċ
View Download
  1662k v. 1 Jun 19, 2017, 10:34 PM admin wattaopoon