1. ชื่อโครงงานคุณธรรม

ชื่อโครงงานคุณธรรม 

       ชื่อโครงงานคุณธรรม  ต้องสั้น กระชับ ได้ใจความ ให้ผู้อ่านได้รับรู้ว่าเราต้องการทำอะไร แก้ปัญหาเรื่องอะไร หรือต้องการพัฒนาเรื่องอะไร เป็นต้น  เช่น

             1. หนูจ๋าขอนิ้วหน่อย..จะรับน้อยหรือรับมาก

             2.  ส้นชนตึก  ฝึกวินัย

             3.  รั้วสวย  ด้วยมือเรา

             4.  จิตอาสา  พัฒนาห้องน้ำสะอาด

             5. ประหยัดน้ำประหยัดไฟ ใส่ใจโรงเรียน

             6. เตาปูน สวย สะอาดปราศจากกลิ่น

             7.  หนูน้อย  ยอดนักออม

             8.  บาย  บาย  นายขยะ

             9.  ขยะจ๋า  ฉันลาก่อน