ภาพกิจกรรมการเป็นวิทยากร...ครูบอย

        หน้าเว็บนี้ ผมได้รวบรวมภาพกิจกรรมของการเดินทางไปเป็นวิทยากรการอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม นอกเหนือจากที่เป็นวิทยากรอบรมที่โรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี 2 แล้ว  เช่น การอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม มยส.  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของสถานศึกษาสังกัด อปท. ครับ
                -  วิทยากรอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  (>>Clicks<<)
                -  วิทยากรอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ อำเภอวิหารแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  (>>Clicks<<)
                -  วิทยากรอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) อำเภอวิหารแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  (>>Clicks<<)
                -  วิทยากรอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  (>>Clicks<<)
                -  วิทยากรอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนวัดเตาปูน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  (>>Clicks<<)
                -  วิทยากรอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนซับน้อยเหนือ สพม.4  (>>Clicks<<)                      -  วิทยากรอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนสังกัด อปท. โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  (>>Clicks<<)