ผลงานประกวด OBEC Awards ปี 2561

         ผลงานประกวด OBEC Awards ปี 2561 นี้ ผมได้นำมาเพื่อเผยแพร่แก่คุรครูทุกท่านที่มีใจรักความก้าวหน้าทุกท่าน อาจจะไม่ใช่ผลงานที่ดีเยี่ยมที่สุด แต่ผมเชือว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณครูหลายๆ ท่าน ในการทำผลงาน เพื่อเข้าร่วมการประกวด OBEC Awards ในครั้งต่าๆ ไปครับ 
         ผลงานของผมฉบับนี้ ได้รับรางวัล "เหรียญทองชนะเลิศ" ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และได้รับรางวัล "เหรียญทอง อันดับที่ 3" ในการแข่งขันระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561  ครับ...<<Clicks>>...