เว็บโครงงานคุณธรรม "ดนตรี คู่ชีวิต" ของนักเรียนวงดนตรีเตาปูนจูเนียร์ ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดเตาปูน...เผื่อเป็นแนวทางในการทำโครงงานคุณธรรมสำหรับนักเรียนครับ...